Yleisen tietosuoja-asetuksen valmiusarviointi

Pienimuotoisempi tietosuoja-arviointi, joka määrittää organisaation valmiutta tulevan yleisen tietosuoja-asetuksen suhteen

Privaonin yleistä tietosuoja-asetusta koskeva valmiusarviointi arvioi organisaatiosi valmiutta kohdata uusi eurooppalainen yleinen tietosuoja-asetus, jota sovelletaan toukokuusta 2018 alkaen. Valmiusarviointi arvioi olemassa olevat henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rakenteet ja riskit sekä tuottaa riskitasoa koskevan raportin, joka osoittaa potentiaaliset ongelmakohdat yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamisen suhteen.

Arviointi sisältää yleisestä tietosuoja-asetuksesta johdetun arviointikriteeristön, joka keskittyy yleisen tietosuoja-asetuksen avainkohtiin ja muutoksiin. Yleisen tietosuoja-asetuksen valmiusarviointi arvioi organisaatiosi henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rakenteet keskittyen asetuksen avainvaatimuksiin. Se tarjoaa yleiskuvan potentiaalisista ongelma-alueista ja auttaa tarpeellisten muutosten aloittamisessa.

Ota yhteyttä.

Tutustu Privaonin muihin liiketoimintalähtöisiin tietosuojapalveluihin