Tietosuojan mystery shopping

Enemmän kuin tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.

Tietosuojan mystery shopping – palvelu ei ole perinteinen auditointi tai vaikutusten arviointi. Pyrimme simuloimaan ja arvioimaan todellisia tilanteita, joissa organisaatiosi toteuttaa GDPR:n asettamia tietosuojavaatimuksia käyttäjäystävällisellä tavalla. Käyttäjäystävällinen tietosuoja mahdollistaa luottamuksen rakentamisen ja liiketoiminnan lisäarvon luomisen, tietosuojan oikeaoppisella toteutuksella.

Arvioimme organisaatiosi kykyä toteuttaa tietosuojaperiaatteita, rekisteröityjen oikeuksia sekä GDPR:n vaatimuksia. Palvelu sisältää myös stressitestauksen, esimerkiksi tietovuototilanteen simulaationa. Tämän lisäksi arvioimme tietosuojan vaikutusta asiakkaasi käyttäjäkokemukseen.

Palvelun lopputuloksena pyrimme tunnistamaan kehityskohteita, vahvistamaan heikkouksia ja monistamaan hyväksi todettuja toimintatapoja.

Tietosuojan mystery shopping | Sisältö ja avainominaisuudet

Privaonin tietosuojan Mystery Shopping -palvelu on erityisesti tiettyihin tietosuojaviestinnän osa-alueisiin ja käyttäjäkokemukseen kohdistuva, asiakkaalle räätälöity arviointi.

Mystery shopping –palvelu koostuu esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • tietojen käsittelyn ymmärrettävyys
 • tietosuojaprosessien vaikutus käyttäjäkokemukseen
 • rekisteröityjen oikeuksien toteuttaminen
 • asiakkaiden tietopyynnöt
 • tietosuojapreferenssien muutokset (esim. suostumuksen peruuttaminen)
 • asiakasvalitukset
 • tietojen siirtopyynnöt
 • tietosuoja- ja tietoturvaloukkaukset
 • tietosuojaviranomaisten pyynnöt

Tietosuojan mystery shopping | Toteutus

Privaonin kokeneet tietosuoja-asiantuntijat suunnittelevat asiakkaan kanssa arvioinnin kohteet, toteutustavat ja keskeiset tietosuojan mittarit.

Tyypillisesti palvelu sisältää seuraavat osiot:

 1. asiantuntia-arviointi: tietosuojan nykytila-arviointi
  • tietosuojaprosessien ja -toimintamallien arviointi
  • tietosuojaosaamisen ja -tietoisuuden arviointi
  • viestinnän vaatimustenmukaisuuden arviointi
 2. asiakasarviointi: tietosuojan asiakaskokemusarviointi
  • fyysisten elementtien, kuten verkkosivun, alustan tai verkkokaupan arviointi
  • asiakkaalta vaadittavien toimenpiteiden arviointi
  • henkilöstön toimenpiteiden arviointi
 3. loppuraportin suosituksilla
 4. korjaustoimenpiteet

Tietosuojan mystery shopping | Hyödyt

Toisin kuin perinteisemmät auditoinnit ja vaikutustenarvioinnit, tietosuojan mystery shopping –palvelu tuo organisaatiollesi seuraavia hyötyjä:

 • käyttäjäkokemukseen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen
 • käyttäjäkokemuksen parantaminen
 • toimintamallien ja prosessien parantaminen
 • kyky toimia tehokkaasti erilaisissa stressitilanteissa, kuten tietovuodon sattuessa
 • yhdistettynä tietosuojakoulutukseen edistää koko organisaation tietosuojatietoisuutta

Oikein toteutettuna tietosuoja on kilpailuetu!

 

Ota yhteyttä, ja arvioimme teille soveltuvimman palvelukokonaisuuden.

Tutustu Privaonin muihin liiketoimintalähtöisiin tietosuojapalveluihin