Tietosuojaohjelman kehittäminen

Kaiken kattavan tietosuojaohjelman luominen ja ylläpito räätälöitynä erityistarpeisiisi

Tietosuojaohjelma on palvelupaketti, joka sisältää laaja-alaisesti tietosuojapalveluja organisaation erityisiintarpeisiin. Tietosuojaohjelma analysoi olemassa olevien ja mahdollisesti tulevaisuudessa toteuttavien tietojen käsittelytoimenpiteiden riskit ja kehittää räätälöidyt tietosuojaratkaisut koko organisaatiolle ja sen tuotteille ja palveluille.

Privaonin tietosuojaohjelman kehittämispalvelu auttaa organisaatiotasi tuotelinjan, brändin tai koko organisaation tietosuojaohjelman kehittämisessä. Tämä sisältää esimerkiksi tietoprosessien kartoittamisen, tietojen sijaintien paikallistamisen ja tietojen luokittelun. Palvelu käsittää lisäksi tietoturvan, pääsyn hallinnan, tietojen säilyttämisen sekä henkilöstön tietosuojakoulutuksen, tietosuojariskien arvioinnit ja henkilötietojen siirtoihin liittyvien sääntöjen laatimisen. Tietosuojaohjelma tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun tietosuojan toteuttamiseen kaikilla tasoilla.

Tutustu Privaonin muihin liiketoimintalähtöisiin tietosuojapalveluihin