Tietosuoja-auditoinnit

Tarjoamme tietosuojan auditointipalveluja arvioimaan tietosuojatoimenpiteiden vaatimustenmukaisuutta. Auditointipalvelut auttavat mittaamaan vaatmustenmukaisuutta, tunnistamaan puutteita ja näyttämään osoitusvelvollisuutta. Laaja kokemuksemme tietosuojahankkeista auttaa meitä vertaamaan toimenpiteitäsi alan vaatimuksia ja parhaita käytäntöjä vasten.

Tietosuojan mystery shopping

Enemmän kuin tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.

GDPR -auditointi

GDPR -auditointi on palvelu organisaatioille, jotka etsivät riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamaa arviointia suoritettuja GDPR-toimenpiteitä kohtaan.