Palvelut

Tietosuoja-arvioinnit

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) | Tietosuojakatsastus | Tasapainotesti | Kansainvälisten tiedonsiirtojen vaikutustenarviointi

Tietosuoja-arvioinnit

Autamme organisaatiotasi tunnistamaan arvioimaan ja toteuttamaan tietosuojan vattimuksenmukaisuutta

Tietosuoja-arviointi -palvelumme auttavat organisaatiotasi tunnistamaan riskejä, arvioimaan vaatimuksenmukaisuutta ja suorittamaan korjaavia toimenpiteitä tärkeysjärjestyksessä. Tietosuoja-arvioinnit ovat oleellisessa osassa riskiperusteisen lähestymistavan omaksumisessa ja halutun vaatimustenmukaisuuden tason saavuttamisessa.

Palvelut

Arvioinnit

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA)

Privaonin fasilitoima työpajapohjainen konsultointipalvelu, jossa tietosuoja-asiantuntijat tarjoavat käytännön apua ja neuvoa vaikutustenarvioinnin laatimisessa.

Tietosuojakatsastus

Tietosuojakatsastuksella selvität kustannustehokkaasti organisaation tietosuojan nykytilan. Tietosuojakatsastuksella saat yleiskuvan organisaation tietosuojan tilasta.

Tasapainotesti

Tasapainotesti on keskeinen osa vaatimustenmukaisen henkilötietojen käsittelyn toteuttamista.

Kansainvälisten tiedonsiirtojen vaikutustenarviointi

Tiedonsiirtoja koskeva vaikutustenarviointi palveluna tukee organisaatiosi tietojen kansainvälisiin siirtoihin liittyvien velvollisuuksien hoitamisessa.