Tietosuoja-arvioinnit

Tietosuoja-arviointi -palvelumme auttavat organisaatiotasi tunnistamaan riskejä, arvioimaan vaatimuksenmukaisuutta ja suorittamaan korjaavia toimenpiteitä tärkeysjärjestyksessä. Tietosuoja-arvioinnit ovat oleellisessa osassa riskiperusteisen lähestymistavan omaksumisessa ja halutun vaatimustenmukaisuuden tason saavuttamisessa.

Yleisen tietosuoja-asetuksen valmiusarviointi

Pienimuotoisempi tietosuoja-arviointi, joka määrittää organisaation valmiutta tulevan yleisen tietosuoja-asetuksen suhteen

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) palveluna

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) on Privaonin fasilitoima työpajapohjainen konsultointipalvelu, jossa tietosuoja-asiantuntijat tarjoavat käytännön apua ja neuvoa vaikutustenarvioinnin laatimisessa.