Arvioinnit

Tasapainotesti

Tasapainotesti on keskeinen osa vaatimustenmukaisen henkilötietojen käsittelyn toteuttamista.

Tasapainotesti

Privaonin tietosuoja-asiantuntijat tarjoavat käytännön apua ja neuvoja rekisterinpitäjän yksilölliseen tilanteeseen soveltuvan tasapainotestin laatimiseen.​

Oikeutettua etua koskeva tasapainotesti laaditaan silloin, kun henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena käytetään rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettua etua. Tasapainotesti on kirjallinen arvio rekisterinpitäjän oikeutetun edun olemassaolosta, tarpeellisuudesta ja sen suhteesta rekisteröidyn etuihin ja perusoikeuksiin. Tasapainotesti on tehtävä, jotta rekisteröidyille voidaan tarvittaessa osoittaa, että rekisteröityjen edut ja perusoikeudet eivät syrjäytä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettua etua.

Tasapainotesti

 

Testin laatiminen

Privaonin oikeutettua etua koskeva tasapainotesti on osittain työpajatyöskentelyyn perustuva konsultointipalvelu, jossa Privaonin tietosuoja-asiantuntijat tarjoavat käytännön apua ja neuvoja rekisterinpitäjän yksilölliseen tilanteeseen soveltuvan tasapainotestin laatimiseen.​

Oikeutettua etua koskeva tasapainotesti on keskeinen osa vaatimustenmukaisen henkilötietojen käsittelyn toteuttamista. Privaon suosittelee laatimaan oikeutettua etua koskevan tasapainotestin ennen käsittelyn aloittamista ja tarvittaessa se tulee laatia uudelleen, mikäli käsittelyn tarkoitus, laajuus, asiayhteys tai luonne muuttuu.

Tasapainotesti

Hyödyt

R

Vaatimustenmukaisuus: Hyvin laadittu tasapainotesti auttaa vaatimustenmukaisen tietosuojan toteuttamisessa ja on osoitusvelvollisuuden kannalta keskeinen dokumentti​

R

Osallistava työskenteleminen: Osallistumalla tasapainotestin laatimiseen, organisaatiosi työntekijät ymmärtävät, miksi tasapainotesti laaditaan ja miten sellaisen voi laatia jatkossa

R

Ajan säästäminen: Privaonin metodologia tarjoaa helpon ja nopean tavan tuottaa kirjallinen arvio oikeutettua etua koskien​​

R

Asiakasluottamus: Hyvin laadittu tasapainotesti voidaan julkaista rekisterinpitäjän verkkosivuilla, mikä lisää luottamusta rekisteröityjen keskuudessa ja vähentää maineriskin toteutumisen mahdollisuutta, kun rekisterinpitäjä kykenee yksityiskohtaisesti perustelemaan rekisteröidyille, miksi oikeutettu etu on sopivin käsittelyperuste​

Tasapainotesti

Palvelun käyttöönotto

Palvelun vaiheet:

  • Valmistelu ja alkutapaaminen, tarvittavien tietojen kerääminen
  • Tasapainotestin laatiminen
  • Lopputapaaminen​​

Ota yhteyttä meihin ja teemme teille alustavan suunnitelman!