Jatkuvat palvelut

Tietosuojavastaavan sijaispalvelu

Tietosuojavastaavan sijaispalvelulla varmistat, että organisaation tietosuojan valmiustaso pysyy vaaditulla tasolla kaikissa tilanteissa.

Tietosuojavastaavan sijaispalvelu

Tietosuojavastaavan sijaispalvelu keskittyy tukemaan organisaatiota operatiivissa, päivittäistä huomioita vaativissa tietosuojavastaavan tehtävissä

Tietosuojavastaavan sijaispalvelulla varmistat, että organisaation tietosuojan valmiustaso pysyy vaaditulla tasolla kaikissa tilanteissa, esimerkiksi poikkeustilanteissa, loma-aikoina, lomautusten tai muiden pidempien poissaolojen ajan. Tietosuojavastaavan sijaispalvelu keskittyy tukemaan organisaatiota operatiivissa, päivittäistä huomioita vaativissa tietosuojavastaavan tehtävissä.

Tietosuojavastaavan sijaispalvelu

Hyödyt

Tietosuojavastaavan sijaispalvelun avulla:

  • Varmistut, että organisaation päivittäistä huomiota vaativat tehtävät hoidetaan sovitusti
  • Organisaation äkilliset ja ennalta-arvaamattomat tapahtumat, kuten tietovuodot, hoidetaan nopeasti ja tehokkaasti
  • Organisaation sisäisiin kysymyksiin vastataan sovitussa ajassa

Tietosuojavastaavan sijaispalvelu

Tietosuojavastaavan sijaispalvelu keskittyy operatiivisiin tietosuojatehtäviin, joita ovat mm.

R
Henkilötietojen tietoturvaloukkauksien käsittely
R
Tietopyyntöjen käsittely ja muihin rekisteröityjen tietosuojakysymyksiin vastaaminen
R
Viranomaiskommunikointi
R
Viranomaisten tarkastuspyynnöt
R
Organisaation sisäisten kysymysten tehokas käsittely organisaation liike- tai ydintoiminnan tukemiseksi

Tietosuojavastaavan sijaispalvelu

Toteutus

Palvelun käynnistetään lyhyellä perehdytyksellä, jossa tietosuojatiimimme tutustuu tietosuojaprosesseihin, tarvittaviin tietojärjestelmiin ja yhteyshenkilöihin. Organisaatiollasi on nimetty yhteyshenkilö ja tietosuojatiimimme on joustavasti käytettävissänne kiireellistä tukea vaativassa tilanteessa.

Tutustu Privaonin muihin liiketoimintalähtöisiin tietosuojapalveluihin.

Ota yhteyttä meihin ja teemme teille alustavan suunnitelman!