Arvioinnit

Kansainvälisten tiedonsiirtojen vaikutustenarviointi

Tiedonsiirtoja koskeva vaikutustenarviointi palveluna tukee organisaatiosi tietojen kansainvälisiin siirtoihin liittyvien velvollisuuksien hoitamisessa. Palvelu kattaa laajan valikoiman toimenpiteitä, jotka auttavat vastaamaan asianmukaisesti Schrems II -päätöksestä johtuviin uusiin velvollisuuksiin. Tietosuoja-asiantuntijamme auttavat sinua arvioimaan tietojen siirtojen luonnetta sekä varmistamaan, että tulevat tietojen siirrot ovat lainmukaisia.

Kansainvälisten tiedonsiirtojen vaikutustenarviointi

Velvollisuuksien hallitseminen

Schrems II -päätös kumosi aikaisemman Privacy Shield -järjestelyn, jonka perusteella henkilötietoja voitiin siirtää EU:sta Yhdysvaltoihin. Päätöksen myötä Euroopan komissio julkaisi uudet vakiolausekkeet (Standard Contractual Clauses, SCC) ja yhtiöille aiheutui suurempi paine määrittää suhteensa EU/ETA:n ulkopuolella sijaitsevien tietojen käsittelijöiden kanssa. Kaikkien uusien tietojenkäsittelysopimusten tulee sisältää uudet vakiolausekkeet 27.9.2021 lähtien ja vanhoihin vakiolausekkeisiin nojaavat sopimukset tulee päivittää 27.12.2022 mennessä.

Uusien vakiolausekkeiden päivittäminen sopimusliitteeksi ei kuitenkaan vielä riitä. Tietojen siirron kohdemaan lainsäädäntö saattaa vaikuttaa  vakiolausekkeiden soveltuvuuteen, joten organisaatiosi tulee arvioida jokainen tietojen siirto määrittääkseen, voiko tietojen vastaanottaja todella toteuttaa samantasoista henkilötietojen suojaa kuin EU:ssa. Euroopan tietosuojaneuvosto edellyttää tietojen siirron vaikutusten arviointia (Data Transfer Impact Assessments, TIA), jossa arvioidaan mm. kohdemaan lainsäädännön kohtia, joiden perusteella viranomaiset voivat saada pääsyn henkilötietoihin. Henkilötietojen siirron vaikutustenarviointi on yksi due diligence -toimenpiteistä, joilla organisaatioiden tulee varmistaa tietojen siirron lainmukaisuus. Tietojen siirron vaikutustenarvioinnin avulla organisaatiosi voi arvioida siirron jälkeen henkilötietoihin kohdistuvien riskien tasoa.

Kansainvälisten tiedonsiirtojen vaikutustenarviointi

Hyödyt

R
Perinpohjainen tietojen siirtojen ja niitä koskevien sopimusten selvitys 
R
Palveluntarjoajien hallintaan liittyvän dokumentaation arvioiminen 
R
Tarvittavan vaatimuksenmukaisuutta osoittavan dokumentaation luominen 
R
Kolmansien maiden mahdollisen valvontalainsäädännön vaikutuksen arviointi organisaatiosi tietojen siirtoihin
R
Tietojen siirtoihin liittyvien riskien hallitseminen
R
Organisaatiosi vastuullisen lähestymistavan osoittaminen liittyen tietosuojaan ja tietojen siirtoihin  
R
Luottamuksen vahvistaminen suhteessa liikekumppaneihin, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin

Kansainvälisten tiedonsiirtojen vaikutustenarviointi

Palvelun käyttöönotto

Palvelu sisältää 

  • Arvion nykyisistä tietojen siirroista (siirtomekanismit)
  • Uusien vakiolausekkeiden (SCC) implementoinnin
  • Tarvittavien tietojen siirron vaikutustenarviointien (TIA) suorittamisen
  • Tietojensiirtosopimusten asianmukaiset päivitykset
  • Tulos  

Tietojensiirron vaikutustenarvioinnin jälkeen organisaatiollasi on: 

  • Päivitetyt tietojensiirtosopimukset
  • Päivitetyt vakiolausekkeet (SCC) implementoituna
Ota yhteyttä meihin ja teemme teille alustavan suunnitelman!