Arvioinnit

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA)

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) on Privaonin fasilitoima työpajapohjainen konsultointipalvelu, jossa tietosuoja-asiantuntijat tarjoavat käytännön apua ja neuvoa vaikutustenarvioinnin laatimisessa.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA)

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on olennainen työkalu riskiperusteisen ja vaatimustenmukaisen tietosuojan toteuttamisessa

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) laaditaan silloin, kun henkilötietojen käsittelytoimet todennäköisesti aiheuttavat korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Esimerkkejä tällaisista todennäköisesti korkean riskin aiheuttavista käsittelytoimenpiteistä ovat rekisteröityjen järjestelmällinen valvonta, sekä erityisten henkilötietoryhmien tai muuten hyvin henkilökohtaisten tietojen käsittely.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on Privaonin fasilitoima työpajapohjainen konsultointipalvelu, jossa tietosuoja-asiantuntijat tarjoavat käytännön apua ja neuvoa vaikutustenarvioinnin laatimisessa.

Privaon suosittelee GDPR artikla 35 mukaisesti, että vaikutustenarviointi laaditaan ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista – tai kun käsittelytoimet muuttuvat olennaisesti.

Tietosuojaa koskeva
vaikutustenarviointi (DPIA)

Hyödyt

  • Osallistava työpajatyöskentely edistää organisaatiosi vaatimustenmukaista tietosuojaa
  • Hyvin laadittu vaikutustenarviointi tuo kustannussäästöjä ja kehittää organisaatiosi tietosuojaystävällistä mainetta
  • Vaikutustenarviointi kehittää asiakasluottamusta ja sitouttaa henkilöstöä

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA)

Palvelun lopputulos

R
Järjestelmällinen kuvaus vaikutustenarvioinnin kohteena olevista käsittelytoimista
R
Käsittelytoimien tarpeellisuuden ja oikeasuhtaisuuden arviointi
R
Arviointi rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille aiheutuvista riskeistä
R
Osoitusvelvollisuuden kannalta olennainen dokumentaatio

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA)

Palvelu rakentuu seuraavista vaiheista

  • Suunnittelu – Vaikutustenarvioinnin kohteen määrittely
  • Arviointi ­– Vaikutustenarvioinnin laatiminen suunniteltujen käsittelytoimien kuvauksen perusteella
  • Raportointi – Loppuraportin laatiminen ja toimittaminen

Tutustu Privaonin muihin liiketoimintalähtöisiin tietosuojapalveluihin.

Ota yhteyttä meihin ja teemme teille alustavan suunnitelman!