Jatkuvat palvelut

Tietosuojavastaava palveluna

Kattavin tietosuojapalvelumme, ulkoistetulla, GDPR:n mukaisella tietosuojavastaavalla. Ratkaisemme tietosuojahaasteesi kustannustehokkaasti.

Tietosuojavastaava palveluna

Tiesitkö, että yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) mahdollistaa tietosuojavastaavan roolin ulkoistamisen?

Kyseessä on kokonaisvaltaisin tietosuojapalvelumme, joka sisältää GDPR:n mukaisen tietosuojavastaavan (Data Protection Officer – DPO) sekä tilanteesi mukaan laaditun vuosisuunnitelman. Privaonin tietosuojavastaava palveluna mahdollistaa organisaatiollesi halutun vaatimustenmukaisuuden saavuttamisen.

Tietosuojavastaavamme parantaa organisaatiosi vaatimustenmukaisuutta, edistää tietosuojan kehittämistä ja tuo omistajuutta tietosuojaan. Tietyille organisaatioille tietosuojavastaavan nimittäminen voi olla vaadittava toimenpide, mutta usein tämä on myös suositeltavaa.

Tietosuojavastaava palveluna

Hyödyt

Tietosuojavastaavan ulkoistaminen tuo organisaatiollesi seuraavia hyötyjä:

  • Parantunut vaatimustenmukaisuus
  • Ulkoistaminen mahdollistaa keskittymisen ydinliiketoimintaasi
  • Voit ottaa joustavasti yhteyttä kokeneisiin tietosuoja-asiantuntijoihimme
  • Suunnitelmallinen tietosuojan vuosikello
  • Varmistaa tietosuojavastaavan itsenäisyyden ja minimoi eturistiriitoja

Palvelu sopii kaikille organisaatioille mutta on erityisen hyödyllinen seuraavan tyyppisille organisaatioille:

  • Rajallisesti käytettävissä olevia resursseja tietosuojavastaavan järjestämiseen
  • Rajalliset mahdollisuudet korkealaatuisen tietosuojan saavuttamiseen
  • Säädelty toimiala

Tietosuojavastaava palveluna

Sisältö ja tietosuojavastaavan tehtävät

R
Tietosuojan vuosikellon suunnittelu ja ylläpito
R
Käytönnön toimenpiteet, kuten henkilökunnan koulutus, tietoinventaarion ja tietosuojaprosessien laatiminen
R
Asiakkaan tiedottaminen ja neuvominen tietosuojaan liittyen
R
Vaatimustenmukaisuuden seuraaminen
R
Tietosuojaa koskevissa vaikutustenarvioinneissa (DPIA) avustaminen
R
Yhteistyö valvontaviranomaisten kanssa
R
Yhteyspisteenä toimiminen valvontaviranomaisten ja rekisteröityjen kanssa
Tietosuojavastaava palveluna muodostuu GDPR:ssä määriteltyjen tehtävien toteutuksesta, sekä käytännön toimenpiteiden suorittamisesta. Palvelu ei näin ollen rajoitu pelkästään GDPR:n määrittämiin tehtäviin.

Privaonin tietosuojavastaava voi myös sovittaessa luoda asiakkaalle kattavan tietosuojaohjelman tai suorittaa itsenäisesti tietosuojaa koskevia vaikutustenarviointeja.

Tietosuojavastaava palveluna

Palvelun käyttöönotto

Palvelu käynnistyy alkukartoituksella, josta syntyy tietosuojan vuosikello, joka jäsentää suunnitellut toimenpiteet. Toimenpiteet muodostuvat reaktiivisesta tuesta sekä suunnitelluista proaktiivisista toimenpiteistä. Vuosisuunnitelmaa toteutetaan asiakkaan valitseman palvelutason mukaan. Tämä mahdollistaa, että palvelu on mitoitettu juuri sinun organisaatiosi tarpeeseen sopivaksi.

Tutustu Privaonin muihin liiketoimintalähtöisiin tietosuojapalveluihin.

Ota yhteyttä meihin ja teemme teille alustavan suunnitelman!