Lisenssit

Verkkokoulutukset

Tietosuojan verkkokoulutus tarjoaa inspiroivan ja vuorovaikutuksellisen tavan kouluttaa koko henkilökunta tai jokin erityisryhmä. 

Verkkokoulutukset

Privaonin tietosuojan verkkokoulutukset koko henkilöstön koulutukseen

Tietosuojan verkkokoulutus on koko henkilöstön koulutukseen tarkoitettu kokonaisuus, joka on kustannustehokas, selkeä ja inspiroiva. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, General Data Protection Regulation) mukaisesti tietosuojan ymmärtäminen on tärkeää kaikille organisaatioille, sillä henkilöstön rooli on keskeinen osa hyvin toteutettua tietosuojaa. Verkkokoulutus on myös toimiva tapa huolehtia GDPR:n osoitus-velvollisuudesta.

Verkkokoulutukset

Sisältö ja tavoitteet

Privaonin tietosuojan verkkokoulutukset tarjoavat inspiroivan ja vuorovaikutuksellisen tavan perehdyttää koko henkilöstö tai tietty erikoisryhmä muun muassa GDPR:n sisältöön. Verkkokoulutuket sisältävät oppitunteja, videoita ja vuorovaikutuksellisia harjoituksia, parhaan oppimiskokemuksen saavuttamiseksi.

Verkkokoulutukset

Hyödyt

Hyödyt henkilöstölle –
Privaonin verkkokoulutuksen jälkeen työntekijä:

R
Ymmärtää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) perusteet, periaatteet ja oikeudet
R
Tuntee EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset ja niiden vaikutukset organisaatiolle
R
On tietoinen, miten GDPR:n implementointi voi vaikuttaa organisaation prosesseihin
R
Oppii katsomaan työtehtäviään ja organisaation prosesseja tietosuojan näkökulmasta
R
On tietoinen tietosuoja-asioista ja hallitsee GDPR:n perusteet

Koulutuksen hyödyt organisaatiolle:

R
Onnistunut tietosuojan toteutus edellyttää, että työntekijät ovat tietoisia tietosuojaan liittyvistä asioista
R
Verkkokoulutuksella lisäät henkilökunnan tietoisuutta nopeasti ja tehokkaasti. Tietoisuuden kasvu varmistaa onnistuneen tietosuojan implementoinnin
R
Tietosuojan perusteiden ymmärrys on keskeinen tekijä organisaation kilpailukyvylle
R
Kouluttamalla henkilöstöä osoitat GDPR:n vaatimustenmukaisuutta
R
Tietosuojariskit vähenevät henkilökunnan tietoisuuden kasvaessa
R
Helppo, nopea ja kustannustehokas tapa kouluttaa koko henkilökunta

Verkkokoulutukset

Tarjolla olevat koulutukset

Privaon tarjoaa myös räätälöityjä koulutuksia.

Ota yhteyttä ja arvioidaan teille parhaiten soveltuva koulutus.