Arvioinnit

Tietosuojakatsastus

Tietosuojakatsastuksella selvität kustannustehokkaasti organisaation tietosuojan nykytilan. Katsastuksessa saat vastauksen organisaation tietosuojan vaatimustenmukaisuutta käsitteleviin kysymyksiin.

Tietosuojakatsastus

Tietosuojakatsastuksella yleiskuva organisaation tietosuojan tilasta

Tietosuojakatsastuksella selvität kustannustehokkasti organisaation tietosuojan nykytilan. Katsastuksen selkeään loppuraporttiin Privaonin tietosuoja-asiantuntijat ovat koonneet löydökset ja suositukset mahdollisista korjaavista toimenpiteistä tärkeysjärjestyksessä. Asiakkaalle katsastus on aikaa säästävä tapa tietosuojan tilan selvittämiseen tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

Tietosuojakatsastus

Mikä on tietosuojakatsastus?

Tietosuojakatsastuksessa saat vastauksen organisaation tietosuojan vaatimustenmukaisuutta käsitteleviin kysymyksiin. Tällaisia kysymyksiä voivat olla:

  • Pitäisikö meillä olla tietosuojavastaava?
  • Onko meidän tietosuojan avaindokumentaatio kunnossa?
  • Kuinka usein tietosuojan avaindokumentaatio on katselmoitava?
  • Onko meillä oltava tietosuojan vuosisuunnitelma?
  • Puuttuuko meiltä jotain oleellista tietosuojavaatimusten näkökulmasta?

Tietosuojakatsastus

Hyödyt

R
Kustannustehokas prosessi vaatimustenmukaisuuden arviointiin
R
Nopeasti toteutettava arvio organisaation tietosuojan nykytilasta
R
Organisaation tietosuojasta vastaavat ja tietosuojatyön kannalta keskeisessä asemassa toimivat henkilöt pääsevät arvioimaan tietosuojan nykytilaa ja mahdollisia korjaustoimenpiteitä
R
Organisaatiolla on tärkeää tietoa organisaation tietosuojan nykytilasta päätöksenteon tueksi
R
Organisaatio saa selkeän raportin löydöksistä ja suositukset mahdollisista korjaavista toimenpiteistä prioriteettijärjestyksessä

Tietosuojakatsastus

Palvelun käyttöönotto

Tietosuojakatsastuksesta saat hyvän yleiskuvan organisaatiosi tietosuojan tilasta ja suositukset mahdollisista seuraavista toimenpiteistä tärkeysjärjestyksessä. Katsastuksesta saa mm. tukea päätöksenteon tueksi ja tietosuojasuunnitelmiin.

Tutustu Privaonin muihin liiketoimintalähtöisiin tietosuojapalveluihin.

Ota yhteyttä meihin ja teemme teille alustavan suunnitelman!