Tietosuojakatsastus

Tietosuojakatsastuksella selvität kustannustehokkaasti organisaation tietosuojan nykytilan. Katsastuksessa saat vastauksen organisaation tietosuojan vaatimustenmukaisuutta käsitteleviin kysymyksiin.

Tietosuojakatsastuksella yleiskuva organisaation tietosuojan tilasta

Tietosuojakatsastuksella selvität kustannustehokkasti organisaation tietosuojan nykytilan. Katsastuksen selkeään loppuraporttiin Privaonin tietosuoja-asiantuntijat ovat koonneet löydökset ja suositukset mahdollisista korjaavista toimenpiteistä tärkeysjärjestyksessä. Asiakkaalle katsastus on aikaa säästävä tapa tietosuojan tilan selvittämiseen tarvittaessa nopeallakin aikataululla.

Tietosuojakatsastuksessa saat vastauksen organisaation tietosuojan vaatimustenmukaisuutta käsitteleviin kysymyksiin. Tällaisia kysymyksiä voivat olla:

  • Pitäisikö meillä olla tietosuojavastaava?
  • Onko meidän tietosuojan avaindokumentaatio kunnossa?
  • Kuinka usein tietosuojan avaindokumentaatio on katselmoitava?
  • Onko meillä oltava tietosuojan vuosisuunnitelma?
  • Puuttuuko meiltä jotain oleellista tietosuojavaatimusten näkökulmasta?

 

Tietosuojakatsastuksen hyödyt:

  • Kustannustehokas prosessi vaatimustenmukaisuuden arviointiin
  • Nopeasti toteutettava arvio organisaation tietosuojan nykytilasta
  • Organisaation tietosuojasta vastaavat ja tietosuojatyön kannalta keskeisessä asemassa toimivat henkilöt pääsevät arvioimaan tietosuojan nykytilaa ja mahdollisia korjaustoimenpiteitä
  • Organisaatiolla on tärkeää tietoa organisaation tietosuojan nykytilasta päätöksenteon tueksi
  • Organisaatio saa selkeän raportin löydöksistä ja suositukset mahdollisista korjaavista toimenpiteistä prioriteettijärjestyksessä.

Tietosuojakatsastuksesta saat hyvän yleiskuvan organisaatiosi tietosuojan tilasta ja suositukset mahdollisista seuraavista toimenpiteistä tärkeysjärjestyksessä. Katsastuksesta saa mm. tukea päätöksenteon tueksi ja tietosuojasuunnitelmiin.

Mikäli haluat keskustella aiheesta lisää, varaathan ajan keskustelulle täällä.