Palvelut

Tietosuoja palveluratkaisuina

Privaon auttaa asiakkaitansa tietosuojaan liittyvissä haasteissa ja tarjoaa työvälineitä ja palveluita yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten toteuttamiseen. Uskomme, että tietosuoja ei ole este liiketoiminnalle vaan kilpailuetu, kun se toteutetaan oikein. Tämän vuoksi tarjoamme palveluita, jotka huomioivat tehokkaasti sekä asiakkaan liiketoiminnasta johtuvat tarpeet että lainsäädännöstä tulevat vaatimukset. Kutsumme tätä tietosuojaksi palveluna.

Managed Services

Tietosuojavastaava palveluna

Kattavin tietosuojapalvelumme, ulkoistetulla, GDPR:n mukaisella tietosuojavastaavalla. Ratkaisemme tietosuojahaasteesi kustannustehokkaasti.

Tietosuojan tukipalvelu

Privaonin tietosuojan tukipalvelu mahdollistaa päivittäisen tietosuojaan liittyvän tuen joustavan ulkoistamisen.

Tietosuojavastaavan sijaispalvelu

Tietosuojavastaavan sijaispalvelulla varmistat, että organisaation tietosuojan valmiustaso pysyy vaaditulla tasolla kaikissa tilanteissa. Tietosuojavastaavan sijaispalvelu keskittyy tukemaan organisaatiota operatiivissa, päivittäistä huomioita vaativissa tietosuojavastaavan tehtävissä.

Tietosuoja-arvioinnit

Yleisen tietosuoja-asetuksen valmiusarviointi

Pienimuotoisempi tietosuoja-arviointi, joka määrittää organisaation valmiutta tulevan yleisen tietosuoja-asetuksen suhteen

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) palveluna

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) on Privaonin fasilitoima työpajapohjainen konsultointipalvelu, jossa tietosuoja-asiantuntijat tarjoavat käytännön apua ja neuvoa vaikutustenarvioinnin laatimisessa.

Tietosuoja-auditoinnit

Tietosuojan mystery shopping

Enemmän kuin tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi.

GDPR -auditointi

GDPR -auditointi on palvelu organisaatioille, jotka etsivät riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamaa arviointia suoritettuja GDPR-toimenpiteitä kohtaan.

Tietosuojakonsultointi

Tietosuojakonsultointi

Privaonin räätälöity tietosuojakonsultointi sopii liiketoiminnan vaativimpien tietosuojahaasteiden ratkaisemiseksi.

Tietosuojaohjelman kehittäminen

Kaiken kattavan tietosuojaohjelman luominen ja ylläpito räätälöitynä erityistarpeisiisi

Seloste käsittelytoimista palveluna

Seloste käsittelytoimista palveluna on työpajapohjaisesti toteutettava ratkaisu asianmukaisen käsittelyselosteen laatimiseen.

Tietosuojakatsastus

Tietosuojakatsastuksella selvität kustannustehokkaasti organisaation tietosuojan nykytilan. Katsastuksessa saat vastauksen organisaation tietosuojan vaatimustenmukaisuutta käsitteleviin kysymyksiin.

Tietosuojakoulutukset

Tietosuojakoulutus

Tietosuojakoulutusta kaikentasoisille osaajille

Tietosuojan verkkokoulutus

Tietosuojan verkkokoulutus tarjoaa inspiroivan ja vuorovaikutuksellisen tavan kouluttaa koko henkilökunta.

Tietosuoja henkilöstöhallinnossa -verkkokoulutus

Privaonin Tietosuoja henkilöstöhallinnossa -verkkokoulutus keskittyy henkilöstöhallinnon tietosuojakysymyksiin ja tietosuojan erityispiirteisiin henkilöstöhallinnon kentässä.

Tietosuojaa tapahtumajärjestäjälle -verkkokoulutus

Privaonin Tietosuojaa tapahtumajärjestäjälle -verkkokoulutus keskittyy tapahtumajärjestäjän vastuisiin rekisterinpitäjänä sekä erityyppisten tapahtumien järjestämisen tietosuojakysymyksiin.