Tietosuojakoulutus

Tietosuojakoulutusta kaikentasoisille osaajille

Tietosuojakoulutus on olennainen osa hyvin toteutettua tietosuojaa. Privaon tarjoaa tietosuojaan luokkahuone- ja verkkokoulutuksia kaikille osaamistasoille. Koko henkilöstön koulutukseen soveltuu erinomaisesti Privaonin GDPR -verkkokoulutus, ja kohdennetuille ryhmille, kuten tiimeille ja liiketoimintayksilöille räätälöimme koulutuksia organisaation tarpeiden mukaisesti.

Tietosuojakoulutus | Perustiedot

Tietosuojakoulutuksella on keskeinen rooli EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR:n noudattamisessa. Asianmukaisella tietosuojakoulutuksella varmistetaan, että avainhenkilöstön tietosuojaosaaminen on ajan tasalla. Se myös mahdollistaa yleisen tietoisuuden lisäämisen organisaation vastuista ja velvoitteista sekä rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta. Privaonin järjestämä tietosuojakoulutus mahdollistaa myös GDPR:n vaatiman osoitusvelvollisuuden periaatteen toteuttamisen. Privaonin tarjoamat tietosuojakoulutukset:

  • on suunniteltu tietosuojaviranomaisten ohjeistuksien ja suosituksien mukaisiksi
  • kattavat tämänhetkisen tietosuojalainsäädännön ja lainsäändäntöhankkeet
  • sopivat kaiken tasoisille osaajille
  • voidaan toteuttaa joustavana verkko-oppimisratkaisuna verkkoalustan kautta: lue lisää GDPR verkkokoulutuksesta

Tietosuojakoulutus | Hyödyt

  • edistää organisaation tietosuojakulttuuria
  • lisää tietosuojatietoisuutta ja -osaamista
  • oikeanlainen koulutus auttaa organisaatiota vähentämään tietosuojaan liittyviä riskejä kaikilla tasoilla
  • tietosuojaan koskevan lainsäädännön perusteiden tunteminen voi olla merkittävä seikka tuotteen tai palvelun menestykselle
  • koulutuksia ja verkko-oppimiskursseja voidaan räätälöidä erityisiin tarpeisiin
  • henkilöstön tietosuojaosaamisella ja -tietoisuudella voi varmistaa rekisteröityjen oikeuksien toteutumisen

Tietosuojakoulutuksilla  organisaatio varmistaa riittävän tietosuojaosaamisen tason ja vähentää tietosuojaan liittyviä riskejä. Tietosuojaan koskevan lainsäädännön perusteiden tunteminen voi olla merkittävä seikka tuotteen tai palvelun menestykselle. Privaon tarjoaa koulutusta kaikille osaamistasoille: koko henkilöstön kouluttamiseen soveltuu kustannustehokas Privaonin GDPR -verkkokoulutus ja kohdennetuille ryhmille tarjoamme räätälöityjä verkko- ja luokkahuonekoulutuksia. Tietosuojatietoisuus on oleellisen osa hyvin toteutettua tietosuojaa.

 

Privaon tarjoaa myös räätälöityjen webinaarien ja luokkahuonekoulutusten lisäksi verkkokoulutuksia koko henkilöstölle. Ota yhteyttä ja arvioidaan teidän tarpeisiin parhaiten soveltuvat koulutukset. 

 

Tutustu Privaonin muihin liiketoimintalähtöisiin tietosuojapalveluihin