Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) palveluna

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) on Privaonin fasilitoima työpajapohjainen konsultointipalvelu, jossa tietosuoja-asiantuntijat tarjoavat käytännön apua ja neuvoa vaikutustenarvioinnin laatimisessa.

Yleiskuvaus palvelusta

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) laaditaan silloin, kun henkilötietojen käsittelytoimet todennäköisesti aiheuttavat korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Esimerkkejä tällaisista todennäköisesti korkean riskin aiheuttavista käsittelytoimenpiteistä ovat rekisteröityjen järjestelmällinen valvonta, sekä erityisten henkilötietoryhmien tai muuten hyvin henkilökohtaisten tietojen käsittely.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on Privaonin fasilitoima työpajapohjainen konsultointipalvelu, jossa tietosuoja-asiantuntijat tarjoavat käytännön apua ja neuvoa vaikutustenarvioinnin laatimisessa.

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi on olennainen työkalu riskiperusteisen ja vaatimustenmukaisen tietosuojan toteuttamisessa. Privaon suositteleekin, että vaikutustenarviointi laaditaan aina ennen henkilötietojen käsittelyn aloittamista – tai kun käsittelytoimet muuttuvat olennaisesti.

Palvelun lopputulos

  • Järjestelmällinen kuvaus vaikutustenarvioinnin kohteena olevista käsittelytoimista;
  • Käsittelytoimien tarpeellisuuden ja oikeasuhtaisuuden arviointi;
  • Arviointi rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille aiheutuvista riskeistä;
  • Osoitusvelvollisuuden kannalta olennainen dokumentaatio.

Palvelun hyödyt

  • Osallistava työpajatyöskentely edistää organisaatiosi vaatimustenmukaista tietosuojaa;
  • Hyvin laadittu vaikutustenarviointi tuo kustannussäästöjä ja kehittää organisaatiosi tietosuojaystävällistä mainetta.
  • Vaikutustenarviointi kehittää asiakasluottamusta ja sitouttaa henkilöstöä

Palvelu rakentuu seuraavista vaiheista:

  • Suunnittelu – Vaikutustenarvioinnin kohteen määrittely
  • Arviointi ­– Vaikutustenarvioinnin laatiminen suunniteltujen käsittelytoimien kuvauksen perusteella
  • Raportointi – Loppuraportin laatiminen ja toimittaminen

Tutustu Privaonin muihin liiketoimintalähtöisiin tietosuojapalveluihin

Ota yhteyttä meihin ja teemme teille alustavan suunnitelman!