GDPR -auditointi

GDPR -auditointi on palvelu organisaatioille, jotka etsivät riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamaa arviointia suoritettuja GDPR-toimenpiteitä kohtaan.

Perustiedot

GDPR -auditointi on palvelu organisaatioille, jotka etsivät riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamaa katselmointia arvioimaan suoritettuja GDPR-toimenpiteitä. Auditointi mittaa vaatimustenmukaisuutta, tunnistaa kehittämiskohteita ja toteuttaa omalta osaltaan organisaation osoitusvelvollisuutta.

Auditointi kohdistuu organisaation yleiseen vaatimustenmukaisuuteen, tietoisuuden arviointiin, tietosuojaprosesseihin ja tietosuojadokumentaatioon.

Auditoinnin päämäärä on:

  • Arvioida suoritettuja toimenpiteitä, jotka on toteutettu GDPR:n vaatimustenmukaisuuden täyttämiseksi
  • Luoda yleisnäkymä organisaation vaatimustenmukaisuuden tasosta
  • Priorisoida mahdollisia korjaustoimenpiteitä
  • Toteuttaa osoitusvelvollisuutta

GDPR -auditoinnille ei ole vielä olemassa vakiintunutta kriteeristöä. Privaon käyttää useiden asiakkaiden kanssa hyväksi todettua omaa auditointikriteeristöä palvelun suorittamiseen.

Hyödyt

GDPR -auditointi hyödyttää organisaatiotasi seuraavilla tavoilla:

  • Kolmannen osapuolen suorittama auditointi mahdollistaa puolueettoman arvioinnin
  • Selkeä näkemys organisaation vaatimustenmukaisuuden tasosta
  • Mahdollisten kehittämiskohteiden tunnistaminen
  • Toimintasuunnitelma kehittämiskohteiden korjaamiseksi
  • Loppuraportti, jolla voidaan näyttää osoitusvelvollisuutta

Palvelun käyttöönotto

Palvelu alkaa tietosuojaan liittyvien dokumenttien ja prosessien arvioinnilla. Auditointi suoritetaan Privaonin tietosuoja-asiantuntijoiden johtamana työpajana, jonka lopputuloksena luodaan auditointiraportti.

Ota yhteyttä meihin ja teemme teille alustavan suunnitelman!