GDPR -auditointi

GDPR -auditointi on palvelu organisaatioille, jotka etsivät riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamaa arviointia suoritettuja GDPR-toimenpiteitä kohtaan.

Perustiedot

GDPR -auditointi on palvelu organisaatioille, jotka etsivät riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamaa katselmointia arvioimaan suoritettuja GDPR-toimenpiteitä. Auditointi mittaa vaatimustenmukaisuutta, tunnistaa kehittämiskohteita ja toteuttaa omalta osaltaan organisaation osoitusvelvollisuutta.

Auditointi kohdistuu organisaation yleiseen vaatimustenmukaisuuteen, tietoisuuden arviointiin, tietosuojaprosesseihin ja tietosuojadokumentaatioon.

Auditoinnin päämäärä on:

  • Arvioida suoritettuja toimenpiteitä, jotka on toteutettu GDPR:n vaatimustenmukaisuuden täyttämiseksi
  • Luoda yleisnäkymä organisaation vaatimustenmukaisuuden tasosta
  • Priorisoida mahdollisia korjaustoimenpiteitä
  • Toteuttaa osoitusvelvollisuutta

GDPR -auditoinnille ei ole vielä olemassa vakiintunutta kriteeristöä. Privaon käyttää useiden asiakkaiden kanssa hyväksi todettua omaa auditointikriteeristöä palvelun suorittamiseen.

Hyödyt

GDPR -auditointi hyödyttää organisaatiotasi seuraavilla tavoilla:

  • Kolmannen osapuolen suorittama auditointi mahdollistaa puolueettoman arvioinnin
  • Selkeä näkemys organisaation vaatimustenmukaisuuden tasosta
  • Mahdollisten kehittämiskohteiden tunnistaminen
  • Toimintasuunnitelma kehittämiskohteiden korjaamiseksi
  • Loppuraportti, jolla voidaan näyttää osoitusvelvollisuutta

Palvelun käyttöönotto

Palvelu alkaa tietosuojaan liittyvien dokumenttien ja prosessien arvioinnilla. Auditointi suoritetaan Privaonin tietosuoja-asiantuntijoiden johtamana työpajana, jonka lopputuloksena luodaan auditointiraportti.

Tietojen käsittelyn vaatimustenmukaisuuden auditointi

Useammat tietojenkäsittelysopimukset sisältävät mahdollisuuden, jossa toinen sopijaosapuoli voi pyytää auditointia tietojenkäsittelyn vaatimustenmukaisuudesta. Tarjoamme tämän auditoinnin palveluna, jolloin tuotamme organisaatiollesi valmiin raportin. Voit näin helposti varmistua, että tarvittaessa saat pyydetyn auditointiraportin nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Ota yhteyttä meihin ja teemme teille alustavan suunnitelman!