Tietosuojawebinaarit 20.8. ja 3.9.2020

Tietosuojawebinaarit 20.8. ja 3.9.2020 -tule kuulemaan tietosuojan ajankohtaisista teemoista Privaonin veloituksettomiin webinaareihin. Elokuun webinaarissa keskitytään tietosuojaa koskevaan vaikutustenarviointiin DPIAan, syyskuun webinaarissa pureudutaan evästekäytäntöihin.

Tietosuojan vaikutustenarviointi (DPIA) -webinaari 20.8.2020 klo 8:30-9:15 – ilmoittaudu mukaan tästä


Tietosuojan vaikutustenarviointi (DPIA) -webinaari järjestetään to 20.8.2020 klo 8:30-9:15 (in English). 


Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) -webinaarissa aihetta käsitellään ajankohtaisten tietosuojauutisten valossa. Webinaarissa esitellään mm.

  • DPIA:n tarkoitus, tavoitteet ja hyödyt
  • DPIAn rooli sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan toteuttamisessa (Privacy by Design & Default)
  • Tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin toteuttaminen käytännössä

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) laaditaan silloin, kun henkilötietojen käsittelytoimet todennäköisesti aiheuttavat korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Esimerkkejä tällaisista todennäköisesti korkean riskin aiheuttavista käsittelytoimenpiteistä ovat rekisteröityjen järjestelmällinen valvonta, sekä erityisten henkilötietoryhmien tai muuten hyvin henkilökohtaisten tietojen käsittely. 

Tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin lopputuloksena on järjestelmällinen kuvaus vaikutustenarvioinnin kohteena olevista käsittelytoimista ja siihen liittyvistä riskeistä. DPIAssa arvioidaan sekä käsittelytoimien tarpeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta, että rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille aiheutuvia riskejä. Lisäksi DPIA:ssa laaditaan osoitusvelvollisuuden kannalta olennainen dokumentaatio. 

Webinaarin puhujana on Privaonin Privacy Specialist Maria Macocinschi Voit ilmoittautua Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) -webinaariin mukaan tästä


Evästesuostumus Suomessa -webinaari 3.9. klo 8:30-9:15 – ilmoittaudu mukaan tästä

Jo aiemmin järjestetty Evästesuostumus Suomessa -webinaari uusitaan päivitettynä ajankohtaisilla uutisilla torstaina 3.9.2020 klo 8:30-9:15. “Evästesuostumus Suomessa” -webinaarissa esitellään, miten evästesuostumus voidaan toteuttaa tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttäen. Lisäksi saat käytännön vinkit ja ohjeistukset siihen, mitä rekisterinpitäjän on suositeltavaa tehdä seuraavaksi, mikäli organisaation evästesuostumukseen liittyvät käytännöt eivät tällä hetkellä vastaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

Syyskuun ”Evästesuostumus Suomessa” -webinaarin puhujina ovat Privaonin Privacy Specialist Toni Leppänen ja Privacy Trainee Jalmari Männistö. Voit lukea lisää evästesuostumuksesta blogistamme ja viime evästeseminaarin yhteenvedosta.

Tervetuloa webinaareihin!