Privaonin tietosuojaraportti 2017

Vastavalmistuneen tutkimuksen mukaan organisaatiot ovat tietoisia 25.5.2018 voimaan astuvan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen aiheuttamista vaatimuksista rekisterinpitäjille (96 %). Lähes kaikissa (96 %) organisaatioissa valmistautuminen tietosuojalainsäädännön muuttumiseen alkaa viimeistään tämän vuoden aikana.

Velvoitteiden täyttämisessä tarvitaan apua

Tutkimuksen mukaan organisaatiot ovat kuitenkin epätietoisia tietosuoja-asetuksen vaatimuksien soveltamisesta käytäntöön, ja useat organisaatiot (63 %) kokivat tarvitsevansa asetuksen toimeenpanossa apua.

Privaon on tehnyt vuodesta 2014 lähtien vuosittain tutkimuksia yhtiöiden asenteista muuttuvaa tietosuojalainsäädäntöä kohtaan. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia suomalaisten yritysten tietoisuutta tietosuojalainsäädännön muutoksista ja selvittää, kuinka halukkaita yritykset ovat olleet tekemään toimenpiteitä yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Tulosten perusteella on ollut mahdollista arvioida sitä, miten yritysten asenteet ovat muuttuneet asetuksen valmistelun aikana.

Lataa white paper –julkaisumme

  • Kirjoita sähköpostiosoitteesi, johon haluat meidän lähettävän white paperin.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi niin lähetämme white paper –julkaisumme sinulle saman tien.