Kustannustenjakosovellus Scrooge

Tietosuojan kunnioittaminen kustannusten jaksamisessa 

Scrooge on suomalainen yhtiö, jonka tavoitteena on varmistaa, ettei ystävien tarvitse keskustella rahasta. Scroogen ratkaisu on ”Scrooge” mobiilisovellus. Ensi kerralla, kun maksat koko porukan laskun, sinun tarvitsee ainoastaan avata sovellus, syöttää numerot ja painaa – ja maksu siirtyy pilveen kaikkien osallistujien nähtäväksi.

Haaste

Taloudellisten siirrot nähdään arkaluontoisina tietoina ja taloudellisten tapahtumien uskominen yhtiölle on seikka, joka saattaa herättää useissa asiakkaissa tietosuojaan liittyviä huolia. Valveutuneet palvelunkäyttäjät ovat aina haaste rekisterinpitäjälle. Ympäristössä, jossa kuluttajien tietosuojaa koskevan lainsäädännön vaatimukset ovat aina vain tiukentumassa, tietosuoja on haaste mille tahansa yritykselle ja erityisesti yritykselle, joka ei ole (vielä) ehtinyt keskittää resursseja tietosuojan hallintaan.

Ratkaisu

Privaon valikoitui avuksi tietosuoja-arvioinnin tekemiseen sen automatisoidun PIA-työvälineen ja maailman johtavien tietosuojaasiantuntijoiden takia. Lopputulos edisti hurjasti sekä Scroogen tietosuojakäytäntöjä että Privaonin seuraavan työvälineen julkaisua.

”Vuosien tietosuoja-asiantuntijuus tiivistettynä tehokkaisiin workshoppeihin ja kätevään sovellukseen” sanoo Samu Saastamoinen, Scroogen toimitusjohtaja. Scrooge käyttPrivaonin tietosuoja-arviointiohjelmistoa (PIA as a software) tietosuojariskien arvioimiseen ja sovelluksen lainmukaisuuden mittaamiseen.

Ensimmäinen tietosuoja-arviointi tehtiin workshopissa Privaonin tietosuoja-asiantuntijoiden avustuksella merkityksellisimpien korjaustoimenpiteiden löytämiseksi ja Scroogen henkilötietojen käsittelyn parantamiseksi.

Välittömät tulokset

Workshopin varaamisen jälkeen Privaonin asiantuntijat arvioivat Scoogen sovelluksen. Workshopin aikana kerättiin olennaisia tietoja sovelluksen toiminnoista, tunnistettiin mahdollisia puutteita henkilötietojen käsittelyssä ja korjaavien toimenpiteiden tekeminen määrättiin löydöksistä vastuussa oleville henkilöille.

Arvioinnin lopputuloksena asiakas sai saman tien raportin, jossa löydökset ja mittarit olivat heti nähtävissäPrivaon PIA-tool-työkalu on täydellinen väline myös määrättyjen vastuutehtävien seuraamiseen.

Scrooge sai heti workshopin yhteydessä kuulla tietosuoja-arvioinnissa tehdyistä löydöksistä ja prosessi kesti 24 tuntia aloituksesta raportin toimittamiseen.