Ville Sarja on nimetty Privaonin toimitusjohtajaksi

Tietosuojaa palveluna tarjoavan Privaonin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty Ville Sarja. Privaonin perustaja ja edellinen toimitusjohtaja Tomi Mikkonen jatkaa yrityksessä teknologiajohtajana. 

Privaonin CEO Ville Sarja

Sarja on toiminut viimeiset vuodet kansainvälisissä johtotehtävissä Aasiassa, ja hänellä on vahva kokemus kansainvälisten yritysten lisäksi startup- ja keskisuurten yritysten johtotehtävistä. Nyt hän tuo Privaoniin osaamisensa kansainvälisistä toimintaympäristöistä ja tuntemuksensa kasvavan maailman markkinoista. Privaonilla Sarja aikookin panostaa erityisesti kansainvälistymiseen ja asiakaskeskeisyyteen.  

Kansainvälistyminen  

Privaon on tällä hetkellä Pohjoismaiden johtava tietosuojaa palveluna tarjoava yritys, jolla on asiakkuuksia Euroopan lisäksi Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Sarja tulee panostamaan erityisesti Suomen rajojen ylittämiseen ja Privaonin kansainvälistymiseen. ”Tietosuojamarkkinoiden kehittyminen ja samalla Privaonin maantieteellinen laajeneminen tuovat valtavia mahdollisuuksia”, Sarja kertoo.  

Asiakaskeskeisyys 

”Meidän tavoitteenamme on tehdä asiakkaalle tietosuojan hoitaminen helpoksi”, linjaa Sarja. ”Tuomme asiakkaalle lisää ymmärrystä siihen, miten he voivat saada kilpailuetua hyvin toteutetun tietosuojan avulla. Melko tyypillistä on, että asiakas kuvittelee tietosuojan estävän uusien palveluiden toteuttamisen, vaikka oikein toteutettuna tietosuoja toimii juuri päinvastoin – mahdollistajana”, täydentää Mikkonen. 

Monelle yritykselle tietosuoja on todella kriittinen tekijä, ja sen rooli on kiistaton. Perinteisilläkin toimialoilla tietosuojan rooli on usein keskeinen, mutta sen tuomat liiketoiminnalliset mahdollisuudet voivat jäädä hyödyntämättä, jos tietosuoja koetaan riesana ja sen tuomat mahdollisuudet jäävät havaitsematta. ”Olen aiemmissa tehtävissäni edustanut potentiaalista Privaonin asiakasta, ja tuon näin mukanani myös asiakkaan näkökulmaa palvelukehitykseen”, kertoo Sarja.  

Käytännössä Sarja haluaa yhdistää dynaamisesti toimivan Aasian ja suunnitelmallisemman Suomen työskentelytapojen parhaat puolet.  ”Aasiassa toimeenpanokyky on huippuluokkaa, Suomessa aikaa menee tyypillisesti enemmän harkintaan ja suunnitteluun. Kun pääsemme yhdistämään näitä lähestymistapoja, pystymme kehittämään edelleen timanttisia, asiakaskeskeisiä tietosuojaratkaisuja.” 

Privaon sijalla 36. Kauppalehden nopeimpien kasvajien listalla 

Privaon valittiin tänä vuonna Kauppalehden 100 nopeinta kasvajaa listalla sijalle 36. Tällä hetkellä Privaon on Pohjoismaiden johtava tietosuojapalveluiden tarjoaja, jonka palveluihin kuuluvat tietosuojavastaava palveluna, tietosuojan tukipalvelut, auditoinnit, arvioinnit, koulutukset ja konsultointi. Privaonin julkisina asiakasreferensseinä ovat mm. Väestörekisterikeskus, Orion ja Hintsa Performance.