Verkkokaupan tietosuojaseloste – viisi vinkkiä

Verkkokaupan tietosuojaseloste on hyvä tarkistaa säännöllisesti.  Tässä viiden kohdan vinkkilistassa on muutamia keskeisiä asioita, joita verkkokaupan tietosuojaselosteessa on huomioitava.

1. Selosteen on oltava selkeä ja ymmärrettävä

Henkilötietojen käsittelystä toimitettavan tiedon tulee olla asiakkaan näkökulmasta helposti ymmärrettävää ja selkeää kieltä. Verkkokauppiaan on hyvä kiinnittää erityistä huomiota tietosuojaselosteen sisältöön ja rakenteeseen.

2. Perustele henkilötietojen käyttö

On tärkeää, että tietosuojaseloste vastaa kysymykseen miksi henkilötietoja käsitellään? Henkilötietojen käsittelytarkoitukset on kerrottava rekisteröidylle läpinäkyvästi.

3. Rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen

Tietosuojaselosteessa rekisteröidylle on kerrottava, mitä oikeuksia hänellä on henkilötietojen käsittelyyn liittyen ja miten oikeuksia on käytännössä mahdollista toteuttaa. Tämä edellyttää, että rekisterinpitäjä on selvittänyt, mitkä oikeudet ovat suoritettavien käsittelytoimien perusteella soveltuvia, ja miten rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt toteutetaan.

4. Säilytysajat

Käsiteltäville henkilötiedoille tulee aina olla määriteltynä säilytysajat tai kriteerit säilytysajan määräytymiselle. Tietosuojaselosteen on vastattava kysymykseen, kuinka kauan tietoja säilytetään?

5. Seloste käsittelytoimista toimii tietosuojaselosteen laatimisen tukena

Jotta tietosuojaseloste voidaan laatia informointivelvoitteen kannalta vaatimustenmukaiseksi, on tärkeää hyödyntää rekisterinpitäjällä olevaa selostetta käsittelytoimista. Ajantasainen seloste käsittelytoimista on tiedonhallinnan kannalta olennainen työkalu, johon on dokumentoitu mm. henkilötietojen nimenomaiset käsittelytarkoitukset, käsiteltävät henkilötietokategoriat, käsittelyn oikeusperusteet, henkilötietojen vastaanottajat (esim. luovutukset ja siirrot) ja henkilötietojen säilytysajat.

Ammattitaitoisesti toteutettu tietosuoja viestii asiakkaille vastuullisesta ja luotettavasta verkkokaupasta.

Lue lisää palveluista, joissa tietosuoja toimii mahdollistajana!