Privaonin tietosuojaraportti 2016

Eurooppalainen tietosuoja on läpikäymässä merkittävää muutosta. Vuosien odotuksen jälkeen EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui viimeinkin voimaan aikaisemmin tänä vuonna ja sitä tullaan soveltamaan 25 toukokuuta 2018 alkaen. Tämä tarkoittaa, että kahden vuoden siirtymäajan lähtölaskenta on alkanut, minkä aikana henkilötietoja käsittelevien liiketoiminnanharjoittajien tulee mukauttaa toimintansa asetuksen mukaiseksi.

Privaon on tehnyt vuodesta 2014 lähtien vuosittain tutkimuksia yhtiöiden asenteista muuttuvaa tietosuojalainsäädäntöä kohtaan. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut tutkia suomalaisten yritysten tietoisuutta tietosuojalainsäädännön muutoksista ja selvittää, kuinka halukkaita yritykset ovat olleet tekemään toimenpiteitä yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Tulosten perusteella on ollut mahdollista arvioida sitä, miten yritysten asenteet ovat muuttuneet asetuksen valmistelun aikana.

Tietosuojatietoisuus on lisääntynyt

Viimeisin tutkimus, joka tehtiin keväällä 2016 osoitti, että yleinen tietoisuus tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä on kasvanut merkittävästi. Kasvava määrä rekisterinpitäjiä on ottamassa askelia sellaisten käytäntöjen muodostamiseksi, jotka vastaavat asetusta: jopa 73 % vastaajista sanoivat aloittavansa tämän vuoden aikana uuteen tietosuojalainsäädäntöön valmistautumisen.

Kasvava tarve tietosuoja-asiantuntijoille

Samaan aikaan yhä useampi organisaatio sanoi tarvitsevansa apua yleisen tietosuoja-asetuksen noudattamisessa: yli 50 % rekisterinpitäjistä sanoi suunnittelevansa ulkoisten palveluiden käyttämistä yleisen tietosuoja-asetuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttamisessa. Nämä tulokset osoittavat, että tietosuoja-alalla on kasvava tarve asiantuntijoille ja on odotettavissa, että suomalaisille yhtiöille aukeaa tulevien vuosien saatossa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lataa white paper –julkaisumme

  • Kirjoita sähköpostiosoitteesi, johon haluat meidän lähettävän white paperin.

Kirjoita sähköpostiosoitteesi niin lähetämme white paper –julkaisumme sinulle saman tien.