GDPR-osaaminen on markkinoinnin kilpailuetu

Onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä? Asenne ratkaisee. Myös henkilötietorekisterien tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä voit valita kantasi: Näetkö tietosuojan raskaana, kalliina tietohallintoprojektina vai jatkuvana, kilpailuetua tuovana prosessina, joka jalkautuu koko organisaatioon. Seuraavassa on kolme näkökulmaa hyvin toteutetun henkilörekisteritietojen suojan tuomiin kilpailuetuihin:

Tietosuoja tuo selkeyttä 

Hyvin toteutettuna tietosuoja tuo selkeyttä. Organisaatiossasi tunnistetaan erilaiset henkilörekisterit, ja niiden käyttö-, keräys-, säilytys-, luovutus- ja varastointikäytännöt.

Henkilörekisterien ja niihin liittyvien käytäntöjen tunnistaminen selkeyttää henkilörekistereihin kytkeytyviä prosesseja. Koko henkilökunnalle voidaan järjestää peruskoulutus EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, joka varmistaa prosessien muutoksen implementoinnin käytännössä. Kun perusteet ovat prosessien ja osaamisen puolesta kunnossa, pystytään tietosuoja kehittämään ketteräksi osaksi tuote- ja palvelukehitystä ja operatiivista toimintaa.

Tieto GDPR:stä lisää mahdollisuuksia (pelko lisää jarruja) 

Jos et ole tietoinen organisaatiosi henkilörekistereistä ja niihin liittyvistä prosesseista, et todennäköisesti ole 100 % varma suunnittelemiesi markkinointitoimenpiteiden oikeellisuudesta, eli siitä, täyttyvätkö EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tietosuojan näkökulmasta suurin este loistavien ideoiden toteuttamiselle onkin tiedon puute: Ei tiedetä, mitä saa tehdä ja mitä ei. Tähän ajaudutaan helposti silloin, kun tietosuojaan suhtaudutaan lähinnä pakollisena projektina, jonka motivaattorina toimii uhkasakko tai pakottava pomo.

Tieto lisää mahdollisuuksia! Mikäli päätät vain istua henkilörekisterin päällä, mitään – hyvää tai huonoa – ei tapahdu. Jos kuitenkin haluat ottaa ilon irti markkinoinnista, suosittelen tietosuojaosaamisen lisäämistä ja tarvittaessa ulkopuolisen asiantuntijan apua.

Profiloi, kosketa, ja tee tulosta vastuullisesti

Mitä paremmin tunnet asiakkaasi, sitä paremmin pystyt profiloimaan tietoa ja tuottamaan asiakasta koskettavia sisältöjä. Tarkka segmentointi ja analytiikkatiedon kerääminen on jatkossakin mahdollista ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimustenmukaisuus tekee prosessista yhdenmukaisen ja läpinäkyvän myös asiakkaan suuntaan.  Ammattitaitoisesti toteutettu tietosuoja viestii hänelle yrityksenne tavasta tehdä liiketoimintaa vastuullisesti.

Haluaako organisaatiosi hyötyä kaikista niistä mahdollisuuksista, joita GDPR oikein toteutettuna voi mahdollistaa? EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan ensi toukokuusta alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa, joten nyt on oikea hetki toimia.

Tieto lisää mahdollisuuksia. Mitä paremmin tunnet henkilörekisterisi ja markkinoinnin tarpeesi, sitä paremmin osaat jatkossa huomioida, mitä henkilötietoja tarvitset nyt ja tulevaisuudessa. Älä anna pelkojen vaikuttaa luovuuteesi, sillä oikein toteutettuna EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) ei ole este, vaan mahdollisuus.

Tutustu tietosuojapalveluihimme.