Future Privacy Specialistin työ käytännössä

Future Privacy Specialistin työ käytännössä on monipuolista ja vaatii halua kehittää osaamista jatkuvasti. Future Privacy Specialistin oppimiskäyrä onkin vahvasti nousujohteinen, sillä toimiala on dynaaminen, caset äärimmäisen kiinnostavia ja työkaverit ammattitaitoisia. Blogisarjassa ”Töissä Privaonilla” tietosuojan asiantuntijat kertovat tietosuoja-alan työstä käytännössä. Sarjan ensimmäisessä osassa Future Privacy Specialist Hanna Parviainen kertoo työstään Privaonilla. Mikäli tietosuoja on myös sinun intohimosi, tutustu avoimiin paikkoihin täältä.

 

Matka Future Privacy Specialistiksi

Future Privacy Specialistin työ käytännössä vaatii kykyä ratkoa haastavia ongelmia ja monipuolista osaamista.  Minun tieni tietosuoja-asiantuntijaksi, Future Privacy Specialistiksi Privaonille oli useamman vuoden kypsyttelyn lopputulos. Opiskeluaikaani leimasi pitkään pohdiskelu siitä, mikä minua kiinnostaa ja mitä haluaisin tehdä työkseni. Perinteiset lakimiesammatit asianajoalalla tai tuomioistuinlaitoksessa eivät olleet tuntuneet kiehtovan minua yhtä paljon kuin opiskelutovereitani.

Olin aina ollut kiinnostunut siitä, mitä tietoja mitä tietoja minusta liikkuu ja miten niitä käytetään. Tämä kiinnostus sai nimen ja muodon syksyllä 2016 ”Yksityisyys ja muuttuva eurooppalanen tietosuoja” -erikoistumisjaksolla, jolloin minulle selvisi, että tätäkin lakimies voi tehdä työkseen. Kun sitten löysin viime kesänä Privaonin Future Privacy Specialistin työpaikkailmoituksen, hehkutin ystävilleni, että löysin vihdoin paikkani maailmassa.

Tietosuojauutisilta ei ole voinut välttyä tämän kevään aikana, jos on yhtään seurannut ympäröivää maailmaa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, eli tutummin GDPR, tulee sovellettavaksi 25. toukokuuta alkaen, minkä vuoksi yrityksetkin ovat viimeistään nyt heränneet miettimään, miten he käsittelevät asiakkaidensa ja työntekijöidensä henkilötietoja.  Future Privacy Specialistin työ  käytännössä on mahdollistanut perehtymisen tietosuojan kiemuraiseen maailmaan. Viime vuosi onkin ollut varsinaista osaamisen kehittämisen kulta-aikaa.

Tietosuoja tarkoittaa henkilötietojen käsittelyn sääntöjä ja käytäntöjä. Henkilötietojen käsittelyllä puolestaan tarkoitetaan yhtä lailla henkilötietojen kerääminen, käyttäminen, siirtäminen kuin vaikkapa varastointikin. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoitus on harmonisoida henkilötietojen käsittelyä EU:n alueella ja vahvistaa rekisteröityjen henkilöiden (luonnolliset henkilöt, joiden tietoja käsitellään) oikeuksia omien henkilötietojensa hallintaan. GDPR on merkittävä uudistus, sillä se asettaa velvollisuuksia myös EU:n ulkopuolella sijaitseville yrityksille, silloin kun ne tarjoavat tuotteita ja palveluita EU-kansalaisille.

 

 

Tietosuoja-asiantuntijana Privaonilla

Privaon on Espoon Leppävaarassa sijaitseva, Pohjoismaiden johtava tietosuojaa palveluna tarjoava yritys. Tarjoamme tietosuojaa palveluna, mikä tarkoittaa, että tarjoamme jatkuvia palveluita asiakkaillemme ja konsultoimme asiakasta tämän liiketoimintaan liittyvissä tietosuojakysymyksissä. Future Privacy Specialistin työssä on käytännössä keskeistä lähestyä kysymyksiä asiakkaan näkökulmasta ja liiketoimintalähtöisesti. Ei ole riittävää vastata, että asiakkaan liiketoiminnassa on puutteita henkilötietojen käsittelyssä, vaan on tärkeää löytää ratkaisuja, miten toimintaa voidaan parantaa ja saattaa vaatimustenmukaiseksi.

Kun aloitin työt, en oikein itsekään tiennyt, mitä odottaa työltä. Nyt, vajaan vuoden työskentelyn jälkeen tunnen jatkuvasti uusia haasteita tuovan tietosuoja-alan jo paremmin. Työssä on erottunut tällä hetkellä kaksi erityyppistä asiakasprofiilia. Tällä hetkellä mediassa nousevat esille tietosuoja-asetukseen liittyvät asiat, ja monilla asiakkaillamme työn alla onkin GDPR:n vaatimustenmukaisuus- eli ns. ”compliance”-projekti. Toinen puoli asiakkaistamme on toimijoita, joilla henkilötietojen käsittely on kiinteä osa liiketoimintaa ja ratkottavat tapaukset keskittyvät enemmän liiketoiminnan optimoimiseen kansallisten ja EU-sääntelyn puitteissa. Näiden asiakkaiden osuus tulee varmasti jatkossa kasvamaan sitä mukaa, mitä enemmän Big Datan ja tekoälyn mahdollisuuksia hyödynnetään.

Tänä päivänä henkilötietojen merkitys liiketoiminnalle on keskeinen. Tietosuoja-ala tulee varmasti kasvamaan myös GPRD:n sovellettavaksitulon jälkeen, sillä uusien teknologioiden hyödyntäminen ja MyData-ajattelun kasvu varmistaa sen, että organisaatioiden on huomioitava enenevästi tietosuoja. Hyvin toteutettu tietosuoja tuo kilpailuetua ja mahdollistaa makeiden juttujen toteuttamisen. Tietosuoja on olennainen osa asiakkaiden luottamuksen rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Kuluttajien tietoisuuden kasvu oikeuksistaan osaltaan pakottaa yritykset kehittämään toimintatapojaan.

 

Future Privacy Specialistin työ käytännössä

Future Privacy Specialistin työ käytännössä on mahdollistanut jatkuvan oppimisen ja kehittymisen: oppimiskäyräni onkin ollut vahvasti nousujohteinen. Tietosuojaosaamiselle on kova kysyntä ja työskentelemme paljon suoraan asiakkaan kanssa, joten olen saanut vastuuta heti alusta lähtien. Future Privacy Specialistin työssä ei käytännössä riitä pelkkä raaka substanssiosaaminen, sillä asiantuntijan työssä korostuvat myös ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot. Aikaa menee kokouksissa asiakkaan luona ja Skypessä. Asiakaspalveluvalmiuskin on olennainen osa työtä, sillä työ perustuu puhtaasti siihen, että asiakas saa tarvitsemaansa apua ja kokee tulleensa kuulluksi ja näkee konsultoinnin synnyttämän lisäarvon omassa liiketoiminnassaan.

Jokaisena työpäivänä olen tavalla tai toisella mukana vaikuttamassa asiakkaiden ja heidän loppuasiakkaiden toimintaan. Vaikutan työlläni siis useiden ihmisten työhön ja arkeen, eli käytännössä siihen, miten henkilötietoja käsitellään. Monentyyppiset asiakastapaukset ja ammattitaitoiset ja motivoituneet kollegat ovat opettaneet paljon. Tietosuojan lisäksi Future Privacy Specialistin työ oppii käytännössä paljon liike-elämästä, sillä asiakas voi yhtä hyvin olla globaali organisaatio kuin paikallinen start-up:kin.

Erinomainen työporukka auttaa viihtymään työpaikalla, mutta hyvä yhteys kollegojen kanssa on tärkeä edellytys myös työtehtävien hoitamiseksi, sillä työskentelytapaamme kuuluu usein pohtia vastauksia asiakkaan kysymyksiin yhdessä. Tietosuojakysymykset vaativat usein monia-alaista osaamista ja monta kertaa pohdimme ratkaisuja asioihin, joihin ei löydy valmista vastausta. Keskustellessa voimme parhaiten hyödyntää jokaisen asiantuntijan osaamisen ja löytää innovatiivisiakin toimintatapoja.

Oman mielenkiintoisen elementin työskentelyyn tuo se, että Privaon on kasvuyritys. Liiketoiminnan painopisteenä on jatkuvien tietosuojapalveluiden tarjoaminen ja niiden kehittäminen. Palvelukehityksen ja asiakkaiden kasvavien tarpeiden myötä työnkuvakin muuttuu jatkuvasti. Vuoden päästä toimintamme ja sitä kautta työnkuvani saattaa näyttää aivan toisenlaiselta.

Hyvin toteutettu tietosuoja on yhdistelmä juridisesti, liiketoimintalähtöisesti ja teknisesti pohdittuja ratkaisuja, minkä vuoksi Privaonille haetaan jatkuvasti näiden alojen asiantuntijoita. Tällä hetkellä monella asiantuntijoistamme on lakimiestausta, mutta se ei ole välttämättömyys, mikä osaltaan tekee alasta kiehtovan. Pärjätäkseen tietosuojakentällä on kehitettävä osaamistaan laaja-alaisesti, vaikka oikeustieteellinen koulutus antaakin hyvät valmiudet tehtävään.

 

Future Privacy Specialistin työ käytännössä

Kirjoittaja: Hanna Parviainen

Mikäli tietosuoja on myös sinun intohimosi, tutustu avoimiin paikkoihin täältä!